مدیر کل گمرک چابهار تغییر کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با حکم مهدی میراشرفی، سرپرست جدید گمرک شهید بهشتی چابهار منصوب شد. بر اساس حکم رییس کل گمرک ایران، سید مجید مظلومی به عنوان سرپرست گمرک چابهار منصوب شد. پیش از این شمس به عنوان مدیر کل گمرک چابهار فعالیت میکرد. گفتنی است، تدریس دروس تخصصی گمرک و همچنین معاونت در گمرکات مشهد و چابهار و همچنین ریاست گمرک سرخس از جمله سوابق مدیریتی مظلومی است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *